Google

Translate blog

onsdag 26 januari 2011

Väktarnas tid i övervakningssamhället

Tankarna går till Platons idealsamhälle uppbyggt av filosofer (de som styr), hantverkare, bönder och väktare där väktarna skulle skydda medborgarna från fiender utifrån. Genom historien har krigare och militärer funnits med syfte att skydda riket. Kungen som var envåldshärskare hade även denne egen skyddsvakt.

Men i vår tid blir det fler och fler väktare som ska skydda medborgarna i ett rike från medborgarna i riket. Så har det aldrig varit eller behövts tidigare. Förr kunde människor lämna sina hem eller sova lugnt på natten utan att låsa om sig. Idag inbjuder detta till tjuvar och i många fall är dagens tjuvar även misshandlare.

Har då människan förråats i vår tid? Tveklöst ja, människan har försämrats moraliskt och medmänskligt och försämringen accelererar. Våldet har blivit grövre, tjuvarna fler, behovet av skydd ökat, om inte detta visar på mänsklighetens försämring empatiskt som samhällsmedborgare, vad skulle det då visa? Människans individualismtanke som fått fotfäste i vår tid, på bekostnad av samvaro o familjesammanhållning, är den ondska som gett oss dagens samhälle.

Väktarnas samhälle. Väktare som inte är mer än människor i vår tid de heller och därför i många fall är lika ohederliga i sitt ämbete om inte annat så på sin fritid.

Vi har ett samhälle i upplösning och det är inget konstigt med det. Alla civilisationer har kollapsat inifrån förr eller senare. Romarriket var ett mastodont samhälle som kollapsade.
I vår tid kommer EU och politiska idéer som vi känner dem att snart kollapsa. 

Välfärdssamhällets tillbakagång till förmån för övervakarsamhället är första tecknet. I Sverige försvinner det också genom försäkringskassan som lakejer för regler som är helt omänskliga och aldrig skulle fått fotfäste i landet för bara några år sedan.

När vi ser dessa neddragningar av samhällsempati samtidigt som ekonomin är stark i landet är det början på en accelererande samhällskollaps. 

Nästa steg är att när fler och fler av medborgarna drabbas, kommer förr eller senare motreaktionen vilken då kommer att upplösa samhällets normer, lagar och ordning. Vi får inbördeskrig här och på många andra plaster i Europa. Tiden när vet ingen, bara att den garanterat kommer, det finns ingen återvändo.