Google

Translate blog

torsdag 27 januari 2011

Panepidemin utan botemedel närmar sig och med den en ny chans för människan.

Den kommer, panepidemin, som blir lika smittsam som influensan och lika omöjlig att finna vaccin till som HIV.

Svininfluensan var bara en försmak av vad som komma skall och den maktlöshet som då visar sig.

När väl denna farsot gått över har vi haft en farsot som kan liknas vid digerdöden som rensade ut en stor del av befolkningen i Europa.

Vi kommer att få ompröva politiken och samhällssystemen när vi väl fått resultatet av farsotens härjningar som kommer att knäcka all slags samhällsfunktioner.
Ett nytt samhälle kommer att få växa fram i alla stater där något slag av samhällsansvar önskas.

Det kommer att drabba alla stater vilket ex inte världskrigen gjorde. Ingen kan bli neutral, ingen kan ses som härskargrupp. Vissa kommer troligen att sätta sig i karantän, regeringar, rika och eremiter. Men dessa blir undantagen, och det samhälle de sedan kommer ut i efter sin isolering i bunkrarna, är inte det samhälle de smet ifrån.

De kommer inte tillbaks till makten igen och alla slag av ekonomiska system har då kraschat. En ny världsordning kommer att behövas. En ny chans för människan att bygga bort klasskillnader och orättvisor uppstår.

Men kommer människan att ta den? Knappast. Människan är egoist, så det kommer att misslyckas, och efterhand kommer gamla system i ny skepnad att se dagens ljus igen.