Google

Translate blog

fredag 28 januari 2011

Kan man tvinga sjuka till friskhet? Ja, genom mutor.

Självfallet inte. Däremot kan ersättning i form av sjukpenning, genom politiska beslut, tas bort. Detta har vår populära regering gjort, genom att sätta en tidsgräns för hur länge en människa får vara sjuk. Går tidsfristen ut ska människan arbeta, om den får något arbete, annars blir det pyssel, där arbetsgivaren får betalt för att sätta den sjuke i detta.

Den som inte klarar att arbeta som sjuk, fastän den ska ses som frisk, kastas ut från arbetsförmedlingen då den ses som icke arbetsför, vilket inte är samma sak som att den ska ses som sjuk.

Sjuk får en sjuk inte vara efter en viss tid, det har vår populära regering bestämt. För att se till att ingen läkares intyg på sjukdom ger sjukersättning har kontorsanställda med administrativ utbildning, benämnda handläggare, utan medicinsk kunskap, fått till uppgift att tolka regler vars mål är att stoppa de sjukas ersättning, de har fått makten att säga nej till sjuka och läkares intyg om sjukdom.

Dessa lakejer för maktens boning har samma uppgift som Gestapo hade under andra världskriget, att förverkliga statens lagar. Någon egen vilja utåt har våra lakejer inte, eller hade inte de lakejer som då fanns, de lydde bara order eller regelsystem utan att ifrågasätta riktigheten i dessa. De som fick dessa ämbeten att förverkliga var vanliga människor, som därmed blev småpåvar och blir så även i dag. Fega stackare som inte vågade annat än att lyda av risk att själva hamna i utanförskap.

Men allt var, då liksom i dag, för en populär regerings skull, som idag fått människor att tro att det finns arbeten för alla som vill arbeta, och som fått människor att tro att människan måste kontrolleras för hon annars blir en fuskare och missbrukare av förmåner.

Och likt då mutar idag regimen de bäst ställda för att den vägen få stöd, idag heter mutan jobbskatteavdrag.