Google

Translate blog

torsdag 3 februari 2011

Vilken rang har du fått i samhället?

Liksom hos djuren har människan en rang eller hackskala.

1. Någon får företräde framför någon annan och värderas högre.
2. Någon får använda någon annan utan att denne får något för det.
3. Någon får diskrimineras medan någon annan absolut inte får det.


Den med beteckningen 1 är den som diskrimineras på arbetsmarknaden på grund av ålder eller längden av arbetslöshet. Här tas ingen hänsyn till meriter eller referenser eller för den del person. Denne är svartlistad och läggs omedelbart åt sidan när denne söker arbete, oberoende av alla locktoner om statsbidrag för att anställa denne, i form av ex nystartsjobb.

Den med beteckning 2 är den som det är tillåtet att utnyttja och få betalt för som gratis arbetskraft, här gäller inga avtal utan bara lydnad. Praktik är ett exempel där en person används, med löfte om arbete efter en tid men som oftast får gå efter praktiktiden, under påståendet att denne inte passade in. Här ingår även de sämst sedda socialbidragstagare och de som är i steg 3 i jobb och utvecklingsgarantin, vilka lämnas helt av arbetsförmedlingen när en arbetsgivare i 2-årsetapper tagit emot en sådan mot provision. Ingen lön ingår, bara att personen får behålla ett lågt understöd av staten, plus att arbetsgivaren får ca 5000 kr i månaden för att se till att personen gör något.

Den med beteckningen 3 är samma person, de kan diskrimineras utan att det är olagligt, på arbetsmarknaden och ersättningsmässigt. Men skulle personen vara färgad eller ha en annan sexuell läggning än hetero, då får denne absolut inte diskrimineras för detta, det ses som mycket mer allvarligt att diskriminera detta än att en person diskrimineras ekonomiskt och känslomässigt inom beteckning 1 och 2.

Sverige av i dag är ett Sverige som varit omöjligt för inte så länge sedan, men som nu ses med glädje av flertalet av svenskarna. Segregation och diskriminering beror på person och bedöms utifrån vem du är och inom vad.