Google

Translate blog

lördag 5 februari 2011

De lyckliga svenskarna

Största möjliga lycka åt största möjliga antal. Detta är Utilitarismens filosofi med Jeremy Bentham som föregångsfilosof med många lärjungar efter sig in i vår tid.

Har vi idag detta samhälle? I Sverige har vi detta, då förtroendet för regeringen är otroligt stort, historiskt sett.

Merparten har fått det, och får det, mycket bättre år för år. Att det sedan sker på bekostnad av sjuka och långtidsarbetslösa är i sammanhanget och utilitarismens tankegång betydelselöst just nu.

Så länge mångdubbelt fler får det bättre än de som får det sämre fungerar samhället och stödet blir stort för den regering som regerar efter denna filosofi.

Detta ser vi idag i Sverige. Vi har en regim vilkens filosofi utgår från Benthams lära och utöver det de amerikanska nobelpristagarna i ekonomi 2010.

Så länge massan upplever att de får det bättre och att de som inte alls får det bättre utan sämre anses få skylla sig själva, då de ses som parasiter som utnyttjar systemet, och inte som de ofrivilligt sjuka och arbetslösa de faktiskt är, då har vi det samhälle vi har i dag.

Regimen är stolt över sitt stöd och njuter sötebrödsdagar tillsammans med de stora massor som utan större ansträngning lyckas ha, få och behålla ett arbete.