Google

Translate blog

söndag 6 februari 2011

Det mutade Svenska folket

En hög lön eller stor rikedom skapar lättja och bekvämlighet. Trygghet och äventyrslusta kommer sedan. Spel och chanstagningar inom ekonomi eller vad som helst. Livet levs utanför den verklighet som motsatsen av ovanstående lever under.

De fattiga och utslagna. De som är sjuka eller långtidsarbetslösa vilka fick en otrolig försämring av sin ekonomi när Alliansen fick makten, men för den skull inte fick arbete eller blev friska.

Dessa började med att i många fall söka än fler arbeten än tidigare, men då de efterhand förstod meningslösheten i detta slutade de och blev apatiska.

Resultatet av Alliansens arbetsmarknadspolitik blev motsatsen till vad de trodde för dessa grupper. Men då dessa grupper inte är så många procentuellt sett i Sverige, varken förstår, bryr sig eller vet den stora majoriteten av folket detta och ännu mindre tror de att de själva kan drabbas, och så ler regeringspartierna när de ser sin popularitet fastän människor fåtts att lida oförskyllt.

Det var en chansning av arbetsmarknadspolitik som inte gick hem bland de drabbade, men som genom propaganda gick hem bland svenska folket genom att massan mutades med upprepade jobbskatteavdrag.