Google

Translate blog

måndag 7 februari 2011

Vem äger mark?

I de flesta fall är markägare inte nya markägare. Visst finns, och har alltid funnits, nyrika och personer som genom adelsutnämnande blivit stora markägare.

Men om vi bortser från dessa är de flesta markägare mindre markägare eller medelstora sådana.

Då vi vet att yrken förr alltid gick i arv, oftast till äldste sonen, kan vi utgå från att markägande har gått i arv kanske sedan jordbrukets början.

Släkten följa släkten och de som i dag har mark har släktled för släktled haft det sedan Hedenhös dagar.

Markägande har gått i arv sedan förste bonden bröt ny mark.

Vilka är då de som inte har mark? Vi bör gå något sekel tillbaks, då många småbrukare sålde och gick in i industrin. Men de som inte haft markägande bakåt i sin släkt har oftast en bakgrund av att ha varit trälar långt tillbaks.

Även idag kan man troligen se många drag i dessa släkter av underkastelse och troligen arbetslöshet av längre slag. Släktdrag går igen. I dag har de personer som var lämpliga att arbeta som fabriksarbetare, men blivit arbetslösa, mycket svårt för att åter komma in på arbetsmarknaden. De är präglade av att arbeta enligt löpande bandprincipen utan att ta egna initiativ, i dag behövs få av dessa då den nya ekonomin önskar initiativrik entreprenörsanda, även av anställda.

Den nya ekonomin passar därför inte alla och så får vi utslagna som aldrig kan få ett nytt, riktigt, arbete. Men kanske det är en generationsfråga som kommer att lösas efter någon generation, då de som inte passar in har pensionerats.