Google

Translate blog

onsdag 9 februari 2011

Betydelselösa lagar tolkas

Lagar, regler och normer accelererar i vår tid. Tillägg till gamla lagar kommer, andra förändras och allt ska vi medborgare veta, då ingen ursäkt för ovetande accepteras om vi bryter mot en lag vi inte känner till och anmäls för detta.

Är det då betydelsefullt att arbeta fram fler och fler lagar och regler om inte medborgarna varken får veta dem, såvida de inte bryter mot någon, eller kontrollen av dem blir nästintill omöjlig.

Hur ska lagens väktare kunna känna till alla lagar och regler?

Svaret är att de knappast gör det. Inte ens åklagare eller advokater gör detta utan får läsa lagbokens paragrafer och tillägg när någon ska åtalas.

I sista hand får högsta domstolen ta ett fall där lagens tjänare inte vet hur en lag ska tolkas. Då får ledamöterna i högsta domstolen tolkningsföreträde och den dom de gör i ett fall blir prejudicerande för alla liknande.

Vad ska man säga om ett lands lagar som kan tolkas hur som helst innan ett sådant förfarande görs av den allenarådande högsta domstolen. Det finns bara ett ord; skamligt.

Ett värdelöst lagstiftningssystem som måste tolkas av en domstol efter eget huvud är lagen i Sverige i dag. Hur ska man då inbilla sig att medborgarna ska kunna agera laglydigt även om de vill? De får inte veta lagarna som kommer om de inte själva söker dem, och tolkningen blir hur som helst.