Google

Translate blog

fredag 11 februari 2011

Varför skulle Jesus födas i en snickarfamilj?

Ja, det är en fråga som jag inte har hittat svar på i bibeln. Men jag kan ha missat det.

Inget är slumpmässigt och allt hänger samman när det gäller den kristna läran. Därför finns ett svar på varför just en snickarfamilj blev den familj Jesus skulle födas i. Josef var snickare. Han var inte fadern till Jesus då Maria födde som jungfru och av den helige ande blev gravid med Guds son.

Man kan spekulera i varför just Josef blev styvfar och försörjare till Jesus.

Säkert var personligheten viktig, liksom släktskapet bakåt i denna gren.

Men yrket. Kan det vara för att snickare var ett mindre statusfyllt arbete på denna tid? Jesus rörde sig bland de fattiga och minst påverkade av status och pengar.

Han umgicks med de lägsta i samhället för att visa att dessa var lika mycket värda som de rika och de med fina yrken av hög status.

Jag tror att detta är anledningen till att han föddes in i en snickarfamilj. Det kunde säker varit någon annan hantverksfamilj men en arbetarfamilj var det viktiga. Att just snickare blev detta yrke han föddes in i och kanske arbetade med under sin första tid har säkert även det en betydelse.

Men denna mening vet jag inte, jag är inte teolog och inte bibelsprängd. Så ännu har jag inte hittat detta svar i min fostran till god kristen.