Google

Translate blog

lördag 12 februari 2011

Alliansen arbetar för den slutliga lösningen

Sverige styrs av viljestarka män och kvinnor idag. Deras ideologi är stark och skoningslös mot de som inte passar in.

De sjuka och långtidsarbetslösa ska döljas och ses som arbetsskygga vilka ska tuktas genom att få sämre och sämre levnadsvillkor och ekonomi. På det viset ser dessa starka män och kvinnor till att människor till slut inte kan leva så.

Då får överlevnadsinstinkten många av dessa att ta saken i egna händer och bli egna småföretagare eller svartjobbare hos bekanta. Andra att bli fifflare och till slut hamna inom lås och bom. Men detta antal av nykriminella blir inte så högt räknar man troligen med.

Resten kommer att gå under genom att bli sjuka och dö, bli utan bostad och mat och dö av apati. Medan andra tar sitt liv vilket några redan gjort och då de gick i spetsen uppmärksammades de i pressen. Men snart uppmärksammas inte detta längre när det blir vardagsnyheter.

För att skynda på utvecklingen har dessa starka män och kvinnor föreslagit ytterligare ett jobbskatteavdrag, det femte, för att segregationen ska accelereras en bit till och den slutliga lösningen ska komma snabbare.

De få som reagerar på ett samhälle utan medkänsla med de svaga hörs inte längre, och motståndarna i form av socialdemokraterna börjar omförhandla sin ideologi då de förstår att ett ojämlikt samhälle är vad majoriteten av svenska folket önskar, och skulle inte partiet gå med i den vågen skulle de bli än mindre i nästa val. Och många önskar leva gott som politiker och slippa gå ut på den öppna arbetsmarknaden.