Google

Translate blog

måndag 14 februari 2011

Nåd finns inte för alla idag!

Många ber till Gud för att få hjälp och stöd i livets kriser. Det blir en tröst i svåra tider att ha något att vända sig till. Så har det alltid varit utom i vår tid då religion i många fall ses som ond.

Det är den inte, utan det är tolkarna av ex bibeln och de som arbetar och tror på en Gud som urskiljer. Vi har i dag få troende i Sverige fastän samhällets klimat borde gjort att fler blev detta.

Hårdheten från en regim, där visserligen ett parti kallar sig kristna utan att visa detta i praktiken, borde fått de segregerade att vända sig till Gud och be om hjälp.

Från samhället finns ingen hjälp att få idag. Här gäller det som kallas arbetslinjen vilket innebär att den som inte kan arbeta, får ett arbete eller är för sjuk för att arbeta ska segregeras ekonomsikt, till varning för de som har arbete.

Denna segregation ska öka efterhand genom regelbundna skattesänkningar för de gynnade. De som ännu har ett arbete och klarar av detta.

Frågan blir varför inte fler i dag då blir troende och hoppas på hjälp från goda makter och Gud då ingen annan finns att få. Oppositionens politik är flathet och likaså fackföreningars, så från det hållet finns ingen hjälp eller förståelse att få.

Alla av dessa är för rädda för att förlora den lilla makt de har om de tar parti för de svaga, då majoriteten av svenskarna inte gör det utan tvärtom visar sitt förtroende för den regim som sänker deras inkomstskatt med jämna mellanrum.

Levnadsstandarden ökar snabbt för majoriteten och dessa vågar man inte reta upp med att försöka stoppa detta ofog av orättvis fördelningspolitik.

Man ska även komma ihåg att det alltid lönat sig att arbeta, om man får lön för detta enligt avtal.