Google

Translate blog

onsdag 16 februari 2011

Förändringssamhället är här

Varför har så många en oro i själen numera som får dessa att starta nya projekt hela tiden?

Projekt är ett ord i tiden som användes mycket sparsamt förr.

Projektskapande är idag ett uttryck som det gått inflation i, människor skapar nya projekt hemma, på arbetet, i livet mm. Projektbegreppet har blivit ett vardagsbegrepp som används i tid och otid utan sammanhang med dess betydelse som var mycket allvarligare förr.

Ett begrepp som använts mycket i nutid är även ordet ”typiskt” som under flera år så att säga i alla sammanhang men nu minskat i missbruk.

Istället har ett nytt begrepp fått svenska folket i sitt grepp. Även detta i sammanhang där det inte hör hemma betydelsemässigt. Ordet ”absolut” vilket används av många i alla möjliga och omöjliga sammanhang och missbrukas av flera programledare eller gäster i teveprogram numera.

Men missbruksordet ”projekt” vilket används i alla slag av sammanhang och rapporter är något som är tråkigare att höra och läsa i tid och otid då det speglar en oro i samhället där förändring blir synonymt med begreppet projekt.

Människan präglas av att det behövs förändringar oupphörligt, allt ska kunna förändras och så görs oberoende av nyttan eller meningen med detta. På det sättet skapas oro, utslagning och meningslöshet bland människor.

Varför det hör till vår tid är därför att förändring kan bli ekonomiskt lönande. När varor försvinner från marknaden för att ersättas med något nytt, skapas nya behov och då kan försäljning och tillverkning hållas uppe.

Detta var början till förändringshysterin och detta har fortsatt inom alla områden i samhället, i det lilla i hemmet som i det stora i samhället. Meningsfulla förändringar har blivit meningslösa förändringar och ett otroligt segregerande samhällsklimat där de som inte hänger med får skylla sig själva.