Google

Translate blog

måndag 21 februari 2011

Etern det mystiska elementet

Allt var, enligt de gamla grekerna, uppbyggt av olika sammansättningar av de fyra elementen; eld, luft, vatten och jord.

Utöver dessa element fanns ett femte som kallades etern. Etern var det som fanns utanför vår planet mellan stjärnor och planeter i rymden. Det var även platsen där andarna fanns.

Etern som begrepp för det som fanns utanför vår planets atmosfär fanns långt in på 1900-talet som en sanning.

Vi har säker hört detta begrepp användas även i nutid som det vilket radiosändningar fortplantas inom mm.

I dag vet vi att det inte finns någon eter i rymden, utan tomrum och inget annat, om man nu inte tänker sig den svarta materien eller energin som eterns efterföljare i tro eller sanning.

En dag kanske även dessa begrepp måste förstås som oriktiga benämningar då denna energi eller denna materia visar sig vara inget existerande annat än i teorin.

Etern, svart (mörk) materia eller mörk energi kanske därmed är samma andas barn. Fantasifoster för att verkligheten lättare ska förstås.