Google

Translate blog

tisdag 22 februari 2011

Konturen av en människa

Varje människa är unik. Denna människa har mer eller mindre likhet med alla andra människor och har samma kroppsfunktioner som fungerar likt andras, mer eller mindre.

Denna bild är utgångspunkten vid alla bilder och teckningar av människan sedan kan den som avbildar ta bort och lägga till så att bilden speglar något annat än ursprunget.

Konturen är också den forskaren tar för given för att göra undersökningar av skilda slag för att hitta något sammanhang som kan ses som likheter eller skillnader mellan människor. Människors uppfattningar, miljö, kropp eller påverkan av medicinsk behandling.

Allt som skrivs, avbildas, tillverkas, används eller tycks om, har allt ursprunget från konturen av en människa hur denne är, bör vara eller ses som. Människa subjektivt uppfattad och objektivt sedd.