Google

Translate blog

söndag 27 februari 2011

Den hårfina skillnaden mellan mord och dråp

Hur bedöms skillnaden mellan mord och dråp? Kan man alltid veta?

Dråp är oavsiktliga resultat av en handling som inte var planerad att avrätta utan som skedde i hastigt mod.

Mord är en avsiktlig handling planerad i förväg eller ett beslut taget snabbt men som inte kan ses som en överreaktion av något. Dödsstraff är avsiktligt dödande av den som genomför detta och därmed även detta mord.

Men hur kan man veta om ett mord döljs bakom ett dömt eller misstänkt dråp. Sanningen är att det kan man oftast inte.

En smart avrättare (ej att förväxla med bödel i detta sammanhang) försöker dölja avrättning (mord) som en oavsiktlig handling och för att få ett lägre straff. En avrättare blir betydligt hårdare dömd än en oavsiktlig dråpare, såvida inte den som har mördat har en skicklig försvarsadvokat, för då kan denne bli helt fri.

Detta oberoende av skuld. Försvarsadvokatens roll är att fria utan urskiljning.

Men även den friade avrättaren är i vilket fall som helst stämplad som mördare oberoende av skuld i samhället och får i många falla svårt för att få arbete eller accepteras efter en rättegång.

Det domstolen inte lyckats med mot en skyldig på grund av dennes retoriskt skickliga försvarsadvokat, dömer istället samhället. Tyvärr dömer samhället utan urskiljning, för visst har även oskyldiga hamnat i rätten och friats, men dömts av allmänheten.