Google

Translate blog

tisdag 1 mars 2011

Glädje och sorg i vårt Sverige

Glädje i dagens Sverige: Att ha ett arbete och bli utvald som gynnad av staten. Detta genom upprepande jobbskatteavdrag, vilka ger en oavbruten ökad levnadsstandard med högre konsumtion.

Sorg i dagens Sverige: Att vara ratad på arbetsmarknaden genom för lång arbetslöshet. Att ha blivit kroniskt sjuk på grund av arbetsskada eller en icke behandlingsbar sjukdom. Då blir det inga höjningar av ersättning i a-kassa följden, utgångspunkten blir en nivå av 2006 års a-kassa, minskad till 65 % som bestraffning när arbetslösheten inte kan avbrytas. För den sjuke riskeras socialbidrag då man inte får vara sjuk hur länge som helst. Hänsyn till verkligheten tas inte. Fattigdomen ökar och konsumtionen för dessa minskar.

Konsensus: Konsumtionen i Sverige ökar likväl då de senare inte är så många som de som lyckats få jobbskatteavdrag och lönehöjningar (årligen!) Vilket gör att ekonomin för landet är på topp på bekostnad av de svaga, vilka inte får något av detta.

Är Sverige ett land för alla eller bara för de som lyckats få ett arbete?

Svaret är självklart. Den som anser att de svaga får hjälp och stöd lever kvar i historien. Här tas ingen hänsyn till människan längre utan bara till de som redan har en trygg inkomst och härmed ska få mer att konsumera för.