Google

Translate blog

onsdag 2 mars 2011

Bör yrkesvägledare börja söka kallet hos den sökande?

Förr var det många gånger ett kall det arbete någon hade, prästyrket, sjuksköterskans, läkarens eller lärarens. Det är några exempel på yrken man tog för att man kände sig kallade till det. Det blev ett sätt att leva, inte ett arbete vilka de ofta är idag, mellan vissa klockslag för att sedan övergå i fritid, längtan till semester och pension, för att därefter kunna förverkliga sig. Då var förverkligandet kallet.

Skulle skolors yrkesvägledare söka den unges kall istället för dennes intresse, som ofta innebär att tjäna mycket pengar och finnas i en glamorös miljö.

Många yrkesvägledare låter barnet drömma om dessa nästintill omöjliga arbeten i rampljuset. De som får dessa arbeten har oftast kontakter inom familj eller vänkrets, övriga får bara dessa arbeten om de har en ovanlig talang och ofantlig framåtanda.

Som det heter, med fräckhet kommer man långt. Med fräckhet och vackra ögon kommer man så långt man vill. Men hur många har det?

Varför inte söka och uppmuntra den unge till vad denne har fallenhet för. Detta ska yrkesvägledaren kunna luska ut vid samtal och förståelse av bakgrund av den unge.

Drömmar kan vara bra, men ibland bör de förbli drömmar. Allt kan inte förverkligas.