Google

Translate blog

söndag 6 mars 2011

Platons väktarstat, lik Hitlers tusenårsrike

Likheten är att i båda dessa utopier skulle kvinnor föda barn till staten. Barn som skulle bli idealbarn och passa in i utopin.

Hos Platon skulle väktarkvinnorna föda väktarbarn, hantverkarna hantverkarbarn, bönderna bondebarn och ur dessa grupper skulle de intelligentaste bli filosofer. Filosofernas (de styrande) kvinnor fick ju inte alltid de bäst lämpade barnen för att styra.

I tusenårsriket skulle ariska blonda starka kvinnor ges fördelar om de födde ariska barn till Tyskland och de ickeariska innevånarna efterhand utrotades.

I Platons idealstat fanns även arbetskraften, slavar, dessa skulle ödmjukt lyda och arbeta och självfallet föda upp nya slavar.

I tusenårsriket skulle slavar tas från andra folkgrupper än ariska rasen. Så länge dessa inte var utdöda. Dock inte judar, de skulle utrotas.

Båda dessa utopier blev aldrig realistiska. Platons på grund av att den aldrig fick större intresse av de styrande. De var ju själva inte filosofer.

I Tyskland på grund av sin omänsklighet, omvärlden stoppade vansinnigheterna till slut.