Google

Translate blog

måndag 7 mars 2011

Sök ditt anlag och du kan få en framtid

 Alla är bra på något. Alla behövs till något. Men få vet vad de behövs till eller vad deras anlag är. Anlag är inte samma sak som hobby eller intresse.

Anlag är vad du kan lära dig och som du gör bra. Det kan vara något praktiskt eller något teoretiskt.

Det kan vara något som att du kan tjäna bra med pengar på att arbeta vid ett löpande band på grund av att du kan arbeta upp en snabb rutinmässig arbetsrörelse som inte sliter på dig. Många kan inte detta utan att få förslitningsskador.

Det kan vara att du snabbt kan sätta dig in i och förstå teoretiska frågor och förklara dessa för den som inte förstår.

Det var några exempel på anlag som du behövs inom om du har dessa. Anlag kan vara vad som helst men de är unika för alla. Alla har flera och alla är olika.

Hitta dina, du kanske blir förvånad när du upptäcker vad de är.