Google

Translate blog

tisdag 8 mars 2011

De som försöker hjälpa dig

Här ser vi gratisarbetarna, de frivilliga, som ger av sig själva av människokärlek. Frälsningsarmén, kyrkan med flera som ser misären i vårt land och till skillnad mot regering och medmänniskor vill göra något åt det.

Där försäkringskassan fått order om att kasta ut sjuka på gatan. Där arbetslösa ska tuktas till lydnad och underkastelse för att inte våga protestera när deras levnadsstandard och människovärde förödmjukas, då finns, för de som inte orkar längre, soppköken och gratisarbetarna.

Här kan de utstötta i samhället få en stunds gemenskap, om de orkar ta sig dit. En bit mat någon gång, en säng för natten och kanske en ny klädestrasa.

Härbärgen för uteliggare finns inte för varje natt, det anses av de styrande som för bekvämt för dessa utstötta, de ska ha stora krav på sig, anses det.

Omöjliga krav som att få ett arbete och bostad själva. En ironi av krass segregering råder.

Vem skulle hyra ut en bostad till en person som inte har arbete eller pengar?

Ingen.

Vem skulle ge ett arbete till en utslagen?

Ingen. Detta vet alla.

Men de styrande anser ändå att de utstötta ska finnas som en synlig varning för de som funderar på att säga upp sig från arbete utan att ha ett annat, eller de sjuka som kan arbeta under svår smärta men som funderar på att säga upp sig.