Google

Translate blog

onsdag 9 mars 2011

Ta det du kan, annars tar någon annan det.

Detta är hur det ser ut i samhället idag. Resultat; den starke får allt, den svage ingenting.

Rovdjurets tid är här. Kristendomen, som försökte utrota egoismen och införa ödmjukheten, har i många stater krossats i människors medvetande.

En del menar att denna tro gjorde folk till underkastade slavar under överheten. Det är sant. Men det beror på att tron missbrukades av just de som hade makt. De skrämde, genom religionen, till lydnad.

Detta var och är ej det kristna budskapet utan en ond tolkning av religionen.

Idag har vi ett parti i vår riksdag som benämner sig som kristna men som motarbetar den kristna tron, genom att istället för att hjälpa de svaga tar från de svaga och ger till de som redan har, genom att stötta jobbskatteavdraget och sänka ersättningar, och allra värst, ta ifrån sjuka sin försörjning.

Detta är så långt ifrån den barmhärtiga samariten eller bergspredikan man kan komma.

Så även idag finns missbrukare av det kristna budskapet vilket grundar sig på alla människors lika värde och att vi ska ta hand om och hjälpa de svaga. Detta är motsatsen till regeringens politik av i dag i Sverige.

Att kritisera tre av de borgerliga partierna för detta är fel. De är inte kristna och uppger sig inte heller för detta. Men Kristdemokraterna är fula i sitt sätt att utnyttja namnet kristen och arbeta för motsatsen.

Det ger människor råg i ryggen för sin uppfattning att kristendomen handlar om underkastelse för övermaktens nycker och vilja till att sko sig på de svagas bekostnad.

Säkert gör detta även att vissa går ur kyrkan och ser det kristna budskapet som ett överklassens budskap.

Tyvärr.