Google

Translate blog

fredag 11 mars 2011

Ungdomsgenerationerna reagerar snart.

Individualism. Innebärande att egoistiskt tänka i första hand på att förverkliga sina idéer och impulser.

Vi har redan en eller två generationer som lever utefter detta. Den första större gruppen av dessa är de som föddes under 1960-talet. Här ingår Alliansens ledande skikt. De förverkligar individualismens tankar till skillnad från vad de borgerliga gjorde i tidigare generationers anda.

Nya moderaterna blev namnet på Moderaterna och för att få lite makt hängde en svans på dessa och tillsammans bildade de Alliansen.

Ingen mer än Nya Moderaterna tjänade på detta. De visade hur politiken skulle föras och egoismens och individualismens teorier förverkligas.

De som lyckas i livet ska belönas, övriga ska skärpa sig eller gå under.

Kallt och egoistiskt men utefter förverkligandets agenda, där den starke överlever på bekostnad av den svage.

Dagens barn danas till att anse detta rätt och riktigt. Att ta för sig. Den som inte kan detta ses som udda och ska segregeras så denne inte syns och märks mer än nödvändigt. Media har hängt på.

De larmrapporter om misär och sjuka som kastats ut i ingenting, som nämndes i media under senaste valrörelsen, skrämde få. Bara de som drabbats reagerade först, men teg sedan i de flesta fall, då de inte fick gehör i samhället, apatin uppstod. Alliansen gjorde ett rekordval. Moderaternas popularitet steg utan motstycke.

En motreaktion kommer. Det är bara fråga om hur många fler generationer som kommer att anamma segregationspolitiken. Den reaktion som kommer är från ungdomarna som även dessa segregerats in i arbetslöshet. När de är tillräckligt många, och reaktionen kommer, då åker dagens politiker och deras usla egoistagenda, som enbart handlar om BNP, ut så det ryker.