Google

Translate blog

tisdag 15 mars 2011

Konstnären visar drömvärldar

En konstnär är ofta introvert och drömmer om en annan verklighet. Denna dagdröm försöker denne förverkliga genom sin konst och förmedla till omvärlden. Den som har talets förmåga beskriver den. Den som kan skriva och ge sina tankar ord nedtecknar detta och kan bli en berömd författare. Den som kan arbeta med händerna tillverkar ting som keramikstoder mm. Den som kan måla förståeligt gör detta.

Men de allra flesta misslyckas med att göra sig förstådda av en större allmänhet eller att marknadsföra sig själva.

Deras alster blir enbart för dem själva eller närmsta kanske oförstående familjemedlem.

Men några blir berömda då deras alster marknadsförs i rätt tid och kittlar mångas fantasi.

Deras alster ligger då i tiden och vissa blir även värda mer efter hand som tiden går. Dessa alster är förverkligade dagdrömmar, som många delar utanför konstnärens introverta världsbild.