Google

Translate blog

fredag 18 mars 2011

Det absolut missbrukade.

Utan mening som enskilt utkast i alla möjliga sammanhang, utan substans, har ett viktigt begrepp åter blivit var människas användare i oförstånd, Begreppet absolut.

Förr ett bestämt begrepp med en betydelse som alla förstod. Det som var absolut fanns inget att diskutera om. Absolut stopp var stopp utan diskussion. Absolut betyder nämligen att det är något och detta är inte förhandlingsbart.

Men i dag har detta begrepp blivit ett vardagsbegrepp som används som svar på enkla frågor som ex, är du hemma vid femtiden? Svar: absolut.        Är det fint väder i morgon? Svar: absolut. Ska du använda det eller det till detta? Svar: absolut.

Nonsens har begreppet blivit i dag. Vad har då ersatt begreppets ursprungliga betydelse? Jag vet inte, kanske flumbegreppet; naturligtvis.

Hur förändras ett begrepps betydelse över tid? Någon har ju i något sammanhang börjat använda det i något nytt sammanhang, vilket inte är ovanligt.

Men varför sprids då vissa begrepps omförhandling och hur, medan andra inte blir populära i omförhandlingshänseende? Detta är en gåta som det mig veterligen inte forskats inom.