Google

Translate blog

lördag 19 mars 2011

Är åsikt en förmåga?

 Alla har väl åsikter. Det är vid första anblicken ingen förmåga utan en självklarhet för en tänkande människa.

Men är det så enkelt? Vad speglar en åsikt? Att tycka något i ett speciellt ämne? Javisst gör det detta.

Men åsikter kan vara tagna från någon annan, inte egna och genomtänkta. Är det då fortfarande en åsikt? Ja, men inte personens, utan en åsikt som förmedlas från någon annan.

Är då detta en förmåga? Nej. Det är istället en återupprepning av någon annans förmåga att skapa en åsikt. En förmedlad åsikt är inte skapad av den som förmedlar denna eller ens tycker denna. Det innebär att många personer inte kan, har förmåga eller vill skapa en egen åsikt av brist på en förmåga att göra detta.

Ju fler som inte önskar använda sina egna förmågor utan tar till sig någon annans förmåga och därmed åsikt, desto mer blir människor styrda, viljelöst.

Är det bra? Ja, för de som skapar åsikter och får dem åtlydda och vidareförmedlade. Utan förmedling av en åsikt kan den inte spridas och accepteras som sanning. Samhället består därför och har så alltid gjort, av de styrande och de styrda.