Google

Translate blog

söndag 20 mars 2011

Vad är ingenting?

Om något är ingenting, finns det då?

Ja och nej. Ingenting måste ha en motsats för att få en betydelse. Något som är. En sak, känsla eller händelse är något. Bristen på detta är motsatsen.

Saken finns, den är. Saken kom bort och på platsen där den fanns är nu ingenting. Ingenting av den sak som nu fattas.

Men för att detta ska benämnas ingenting måste någon söka den på sin rätta plats, i annat fall finns ingen som jämför platsen tomhet nu, mot platsen ting då.

Vad betyder då ingenting?

Det måste betyda t.ex att när ett subjekt jämför en plats där ett ting fanns och söker det med blicken och då upptäcker att det är borta, då finns ingenting där.

Ingenting är därför ett jämförelsebegrepp på en plats, av en känsla eller en händelse som nu förändrats till sin motsats.