Google

Translate blog

måndag 21 mars 2011

Ett föremål - en kunskapskälla

Alla föremål har en historia. En historia och en användnings- och ägarhistorik. Att hitta kunskap om detta är bland annat arkeologens, kriminalarens och ev ett mediums uppgift (medium om man tror på dessa).

Kan man hitta denna historia får man kunskap och förstår det som inte förståtts. Genom att lägga pussel med liknande ting och erfarenheter får man en trolig historia.

Att hitta den absoluta historien och kunskapen bakom ett föremål eller en händelse är omöjligt. Men viss och trolig kunskap kan komma fram.

Allt har en historia och har någon gång tillverkats för ett visst syfte och kanske använts för detta av någon.