Google

Translate blog

tisdag 22 mars 2011

Ses du som överlägsen?

Ser människor upp till dig och beundrar dig?

Kanske, men då har du blivit en idol alternativt har du det som kallas karisma.

Då är du troligen på en hög ställning i samhällshierarkin. Du får de arbeten du söker. Du kan även ha blivit idol inom film eller musik. Men även som sådan måste du ha karisma för att bli känd och omtyckt.

Omtalad och omtyckt är inte samma sak.

Omtyckt behöver inte ses som överlägsen. Detta tillfaller ex de sportidkare som är bäst och har något rekord. Detta är positiv överlägsenhet.

Den negativa är vad som retar upp andra människor. Du ses som dryg och förfinad, förnäm och ses som att du anser dig förmer än andra.

Detta är inte alltid sant. Men du ger andra den bilden.

En bild som egentligen kan ha sitt ursprung av att du är blyg och inte vill se människor i ögonen och kanske låtas att inte se bekanta när ni möts för att slippa hälsa.

Du är rädd för att ta kontakt för att inte riskera att den du möter inte hälsar tillbaks och att du då blir sårad.

Blyghet går ofta hand i hand med en syn på förnäm och överlägsen.