Google

Translate blog

onsdag 23 mars 2011

Frivillighet, finns det?

Den som frivilligt börjar använda droger. Den som frivilligt börjar ett destruktivt tänkande, finns denne?

Nej! Ingen börjar frivilligt ta sådana beslut då människan har en livskraft som har ett enda mål. Målet att överleva och föröka sig.

Varför finns då människor som tar ovanstående beslut?

Svaret är att de av någon anledning är frustrerade och söker lugn. Ett lugn som droger ger innan de tar över människans liv helt. Därefter uppstår motsatsen, människan förgiftas och giftet tar över kroppen och psyket och dagen blir en jakt på det lugn som drogen tillfälligt ger. I samma skepnad kan tobak och sprit men även socker ses.

Destruktivt beteende kan även vara ett sätt att bestraffa. Man har blivit säker på att man är mindre värd än andra och bestraffar sig själv för sin värdelöshet. Detta ger då lugn då man gör det som man själv anser rätt och som ingen bryr sig om att reagera för när någon ser detta destruktiva.

Ätstörningar, självskärningar och sexuella underkastningar är exempel på sådan nedvärdering som denne själv skapat genom sina besvikelser och misslyckanden.