Google

Translate blog

fredag 25 mars 2011

Förtal ger gemenskap

Genom att förtala någon får du en bekräftelse på att det du står för, det du gör och vad du ser dig som har en betydelse. En betydelse som värderas mer än den du förtalar.

Du har poängsatt din nästa i jämförelse med dig själv och de som du anser vara dina likar. Syndabocken har konstruerats.

Den andre kan ses som sämre av många skäl. Det kan vara hudfärg, kultur, inkomst, sjukdom eller arbetslöshet.

Bara fantasin och slumpen gör vad du ska segregera utifrån. Ofta tar du till dig andras segregationsmönster. Det är alltid mer bekräftande om andra också ser den andre på samma negativa vis.

På det sättet har raspolitik, hat och våld fått prioritet i många sammanhang.

Vi är bara människor och som sådana med aggressiva tendenser när så tillåts. Vi gör alltid åtskillnader.

Vi vill inte själva utnyttjas av andra men utnyttjar gärna andra utan en tanke på varför.