Google

Translate blog

lördag 26 mars 2011

Slaviskt följer många en ledargestalt.

Vi har sett det genom historien, hur karismatiska ledare fått människor att följa dem in i katastrofen. Ibland av tro på dennes budskap, ibland av rädsla för att annars inte passa in och bli ensam.

Grupptryck är ledargestalters framgångshistoria. Den som inte följer ledaren kan få problem. Den som följer får fördelar. Oftast av slaget att slippa bli ensamma och förtryckta.

Vi har genom detta sett diktatorer blomma ut under en begränsad tid. Regimer blomstrar. Men slutresultatet blir alltid att folket reser sig och systemet kollapsar. Alla diktaturstater störtas förr eller senare genom våld eller att systemet kraschar inifrån.

Orättvisa regimer blommar upp en kort tid för att sedan fördömas när folket inte längre kan mutas eller skrämmas. Det finns en gräns, när den överstigits kommer en opposition som sopar bort en då missaktad politisk doktrin.

Här i Sverige är det snart Alliansen som kommer att krascha inifrån, genom sin orättfärdiga ekonomiska politik som skapar offer. Långtidsarbetslösa  och sjuka tvingas ut i samhället som nutida trälar.                          

Hur länge det dröjer innan folket reser sig beror på hur många sjuka som protesterar och deras anhöriga som reagerar.

Långtidsarbetslösa är för få för att räknas av allmänheten, som inget vet om det nuvarande slavsystemet i vår tid.