Google

Translate blog

söndag 27 mars 2011

Hög levnadsstandard, då kommer ondskan.

Ju högre levnadsstandard och ju mer individualism som präglar samhället desto ondare och egoistiskare blir en människa. Solidaritet med de svaga blir ett skällsord och något som ses som svaghet.

Ingen är nöjd, hur hög inkomst eller förmögenhet denne än har. Personen ser sig som förmer och viktigare än sin medmänniska och anser att han eller hon bör ha en högre löneökning än andra. För att få gehör för detta har ex företagsledare och politiker i Sverige jämfört sig med lönenivåer i andra länder för dessa grupper. De vill, likt ett barn, ha samma förmåner som kompisen.

Kan de tjäna mer där så kan vi också göra det, anser de. Men när vanliga medborgare jämförs med vad nivån är i andra länder, och denna kan vara lägre, anser ovanstående personer att vi har det bra här..

Ingen politiker i dag sitter av ideologi enbart. Istället av spänning och maktlängtan och till att omvandla samhället till det ideal som passar dennes värderingar från sin ungdom och barndom. Ofta är de uppväxta i borgerliga eller högreståndsfamiljer och kan av denna anledning inte förstå varför inte alla kan skaffa sig ett arbete eller inkomst.

Man ser de som är svaga som lata och i behov av en kick för att skärpa sig och så sänker man bidrag och försäkringar. Resultatet blir inte vad de hoppas och tror men vad gör det, de får själva till stor del bestämma sina arbetsvillkor och traktamenten, så de är nöjda ändå.

Att sedan fler får lida, det ser de som att de är så få, och skärpte de sig bara skulle även de kunna försörja sig själva.

Detta är vår tids ondska, individualism, osolidaritet och egosim, allt sprunget ur idén om att förverkliga sig själv, oberoende av om man då hindrar någon annan till detsamma genom att konkurrera ut denna.

Marknadskrafterna ska råda inom alla områden, anses det, med ett stort leende och självklarhet.