Google

Translate blog

tisdag 29 mars 2011

Är du lugn, i vår tid?

Knappast. Ingen eller ytterst få kan säga sig vara lugn. Detta då kraven aldrig varit högre på en människa än de är i vår tid.

Många av kraven är krav en person satt på sig själv. Andra är från samhället.

Oro för helt nya slag av orosmoment finns i vår tid. Arbetslöshetsoro var för 20-40 år sedan ett okänt begrepp.

Först i vår tid finns inte arbetsuppgifter för alla. Först i vår tid anses äldre som ickeönskvärda på arbetsmarknaden som arbetssökande. Moment 22 blir då att staten kräver att de äldre, som ingen vill ha, ska söka arbeten likväl och bestraffas med låg arbetslöshetsersättning av bara den anledningen, att ingen önskar anställa dem. Ålder bestraffas därmed, till skillnad mot förr då yngre såg upp till och respekterade de äldres levnadsvisdom.

Kraven på att alltid var tillgänglig är även det i vår tid nytt. Detta kom genom mobilen. Men kravet är självkonstruerat. Kravet finns inte men konstruerades av de som använder mobilen.

Samma sak med datorn och mejlhanteringen men kanske ännu högre grad genom facebook. Att visa vad man tycker, att ha vänner på nätet mm, allt är konstruerat och inget är nödvändigt.

Men sammantaget, plus naturligtvis tragedin som regeringen skapade till de sjukskrivna, gör att få kan känna sig lugna i vår tid mer än ytterst tillfälligt.

Ett bedrägligt lugn som kan krascha när som helst.