Google

Translate blog

onsdag 30 mars 2011

De nya oäktingarna

Den som föddes utanför äktenskapet var ofta mindre värd i forna Sverige. De var en skam för sin moder och släkten. De kallades ofta horunge och sågs ner på.

I dag finns inga som kallas oäktingar, vi har förstått att människor som föds utanför äktenskapet även de är människor som du och jag.

I dag har istället utanförskapet och segregationen drabbat de sjuka och de  långtidsarbetslösa. Dessa är de nya oäktingarna, de som ses ner på och värderas som sämre människor.

Skällsorden haglar och ekonomiska sanktioner drabbar dessa utan urskiljning.

Dessa ickeönskvärda svenskar har blivit mer segregerade än invandrarna var för några år sedan.

De nya oäktingarna, i betydelsen ickeönskvärda, hånas och begabbas med vår regerings tillåtelse, i syfte att de då ska få ett arbete hos en arbetsgivare. Man har uppfattningen att arbetsgivarna står på kö för att anställa dessa, bara de kommer.

Genom ekonomiska sanktioner, skattemässigt mm, försöker regeringen tvinga dessa oäktingar att gå till dessa på kö ropande arbetsgivare efter denna eftersökta arbetskraft.

Det är bara det att dessa arbetsgivare finns bara i regeringens fantasi.

Utanför regeringskansliet finns verkligheten. Här finns inga väntande arbetsgivare.

I bästa fall arbetsgivare som, mot betalning, kan ta emot några, för att den vägen tjäna en extra hacka på de bidrag de får om de tar emot någon av dessa utstötta.