Google

Translate blog

torsdag 31 mars 2011

Halleluja Nya Sverige..

Tidigare klagade många på ofoget att äldre, men även yngre, skulle arbeta gratis under några månader, på så kallad praktik. Visst var det fel att arbetsgivare skulle ha gratis arbetskraft under en begränsad tid, under sken av att de skulle se om arbetstagaren passade in.

De flesta praktikanter fick gebitet att de inte passade in och så fick de gå medan arbetsgivaren tog in en ny för att utnyttja förmånen med gratis arbetskraft.

Detta stoppades efter hand så att praktikplatser fick en begränsad tidsperiod, 1- 4 månader är normal tid i dag, om det inte leder till arbete under denna tid så får det inte fortsätta.

Men då kom steg 3 ovan...

Gratis arbetskraft under 2 år för en arbetsgivare, med möjlighet till förlängning. Men utöver det, ett årligt tillskott av ca 60 000 kr i företaget, per styck av dessa 3stegare. Någon lön ska de inte ha, en del får istället försörjningsstöd av staten, det som tidigare kallades socialbidrag.

Medan arbetsgivaren får 5000 kr i månaden. Så bidragen flödar...

Arbetet ska ge sken av ickearbete men ändå vara ett arbete inom detta steg 3 trams. Arbetstagaren får inte klaga, då kan denne bli utan ersättning.

Slavarbetet har återkommit till Sverige.

Människor sorteras som ickedugliga, och som sådana ska de arbeta gratis utan lön, men den som ger någon arbete ska istället få betalt.

Oseriösa arbetsgivare utnyttjar detta fullt ut. Varför ta in praktikanter när man kan få gratis arbetskraft i minst 2 år och få betalt för denna??

Halleluja nya Sverige!