Google

Translate blog

måndag 4 april 2011

Att knäcka en människa

Att knäcka en människa är att visa att den icke är behövd på arbetsmarknaden. Många arbetslösa har sökt flera 1000 arbeten på höga meriter och referenser. Inte bara invandrare utan även helsvenskar. Sjuka knäcks av sin sjukdom som aldrig förbättras.

Det finns fler anledningar till att en människa knäcks. Hur mycket en människa tål är individuellt.

Men när hela kollektiv ska knäckas, då anser jag att något är fel. Kanske jag är dum som tycker det. Kanske det är normalt och mänskligt att skapa förtryck och förtryckta. Det fungerar ju så sedan urminnes tider i de flesta stater.

Men fast diktaturer kämpar för att behålla sin makt på bekostnad av liv, anser jag att detta är fel.

I Sverige är vi en demokrati. Vi har haft ett samhälle där alla skulle ha ett lika värde som människor.

Men så kom de nya moderaterna, de övriga borgerliga partierna räknar jag inte då de upphörde som självständiga partier.

Men Alliansen kom, och snabbt och lätt knäckte de först de långtidsarbetslösa, vilka i dag är på steg 3 och i de flesta fall helt har upphört att söka arbete. De har gett upp sin självständighet och förlorat sin livsgnista, få av dessa protesterar mot sin slavbehandling och slavnaturen i deras inre har kommit fram. Alla har denna mentalitet sedan urminnes tider, nu har den väckts inom dessa.

Långtidssjuka var nästa grupp som skulle knäckas. Inga större protester här heller, mer än att ett fåtal tog sitt liv och tidningarna tog upp några fall för att  lösnummerförsäljningen skulle öka.

Människor, majoriteten som varken var sjuka eller arbetslösa, jublade och när nästa val kom fick Alliansen rekordsiffror. Människor hade bara ett för ögonen; jobbskatteavdrag. Skit samma vad det kallades, men skattesänkning var moroten för de besuttna.

De med arbete och friska kroppar och själar.