Google

Translate blog

onsdag 6 april 2011

Ondska eller godhet bedöms efter vem du är.

Ondska bör ses som egoism eller som att inte bry sig om annat än sig själv och för att tillfredsställa sina egna, ibland inbillade, behov på bekostnad av medmänniskorna.

Godhet, att inte använda medmänniskor för att tillfredsställa sina inbillade eller verkliga behov, om detta innebär att den som används får det sämre eller utnyttjas utan att få något i utbyte.

Självklarheter för de flesta men inte för alla. Konkurrens innebär ex i många fall att skapa sig företräde på bekostnad av någon annans livsmöjligheter.

Alla kan inte få samma möjligheter. En möjlighet till arbete ex innebär att ha något slag av kontakter. Kontakter som släktingar, vänner eller en utbildning som det saknas människor inom, ofta då inom sjukvården.

Sjukvården är en av få arbetsuppgifter som någon kan få arbete inom med enbart utbildning och där kontakter inte är nödvändiga, andra arbeten är ex inom försvaret och polisen.

I övrigt handlar det om utnyttja eller utnyttjas. Svagheter och styrka. Kontakter eller inte.
Inom Högskole-universitetsvärlden lär man sig att konkurrens är lika med tävling. Använd din studiekamrat för egna syften för att få höga betyg. Framhäv dig själv framför din kamrat vid en jobbintervju, även om denne har högre poäng och kanske skulle passa bättre.

Ondska och godhet blir subjektivt bedömt och målet lärs ut att konkurrens är målmedvetenhet där den starke vinner och den svage försvinner ut i arbetslöshet kanske för alltid.