Google

Translate blog

torsdag 7 april 2011

Att anförtro sig på fel plats

Hur många gånger har man inte förundrats över hur intima eller öppna människor är när de sitter och talar över en kopp kaffe på ett café.

Sätt dig på ett café eller en restaurang vid lunchtid. Lyssna på pikanta detaljer från din bordsgrannes samtal med sin partner.

Du kommer att förvånas över vilka detaljer och vilka fördomar som öppet diskuteras inför allas öron.

Du kanske kan få veta något om någon du känner som får dig att ompröva din uppfattning om denne.

Det kan handla om relationer, sex eller uppfattningar av andra slag. Sladder men även subjektiva sanningar.

Det ger mer av förståelse än när du hör någon högt tala i mobil i offentligt ljus. Här vet du inte vad samtalspartnern svarar vilket du gör vid ett grannbord på ett café. Det blir hela samtal här att avlyssna, inte envägssamtal som man får gissa sig till när någon talar i mobil.

Jag är säker på att du får många lustiga samtal och mycket kunskap om människonaturen om du gör enligt ovan. Lycka till med ett kanske nytt spännande nöje.