Google

Translate blog

söndag 10 april 2011

Skuggan av ett barns drömmar

Din förhoppning en gång och hur det blev med drömmen om ett arbete mm.

Som barn fick många frågan; vad ska du bli när du blir stor? Drömmarna om ett arbete gjorde att många utbildade sig för just detta. De fick höra sanningsenligt att det var bara att välja vad man ville göra, jobb fanns alltid. Någon som betalade för en utförd uppgift fanns det alltid.

Men så kom framtiden. Rationaliseringar gjorde att arbetskraft inte längre var en bristvara utan blev ett överskott. Drömmen om ett arbete blev en jakt, som för många slutade med avslag. Åren gick, de äldre som blev arbetslösa och ungdomar som ej kom ut på arbetsmarknaden förblev utanför arbetsmarknaden i många fall.

Då kom Alliansen och ansåg att de som hade arbete skulle få jobbskatteavdrag de arbetslösa ingenting, utan istället få en sänkning av sin levnadsstandard.

Arbetslösheten fortsatte stiga. Apatin bredde ut sig, de som tidigare trodde att de skulle få arbete slutade nu i många fall att söka arbete. De gav upp då deras ersättning nu sänktes, och Alliansen hånade dem med ersättningsminskning och skatteavdrag för de som hade arbeten.

Visst, det kom ut nya ungdomskullar på arbetsmarknaden, vilka med iver sökte arbetsuppgifter. Många fick arbete som gratisarbetare, praktik eller så betalade staten nystartsjobb för dem, om de hittade en arbetsgivare.

Men hela tiden ökade arbetslösheten och mest bland ungdomar. Alliansen lyckades få jobbjakten till en mardröm. Lyckades man inte skulle den arbetssökande känna sig som usel och att det var ens eget fel och inte förstå systemfelet i samhället. Att arbete skapas genom att de arbetslösa inte kan överleva som arbetssökande.

Lösningen är istället i vår tid med rationaliseringar och besparingar för att de med arbete ska kunna öka sin levnadsstandard, sänk arbetstiden för de som har arbete, alla ska ha rätt till ett arbete. Ett arbete med lön.

Men låt de sjuka få tryggheten att kunna existera utan hot på en bortre gräns av sjukdom. Alliansens politik råder än, men slutet på dumheterna ses i fjärran. Människor kommer, förr eller senare, att reagera på människosynen som förmedlas av denna allians av förtryckare.