Google

Translate blog

fredag 15 april 2011

Finns det skydd mot naturkatastrofer?

Så länge inte vetenskapen kan förutse en katastrof finns inget skydd. Först när en katastrof inträffar kan man misstänka att vissa tecken för denna fanns.

Men man vet inte om det finns, eller fanns, ett samband med de tecken man nu tycker sig se.

Det har skrivits om djur som innan en katastrof varit oroliga men det kan även här vara något efterkonstruerat och ska kanske ses som vidskeplighet och magiskt tänkande.
Att djur kan vara oroliga vid väderomslag som annalkande åskväder är en sak. Då sjunker lufttrycket och vissa människor känner även av detta.

Men vid en jordbävning ser jag få tecken på att lufttrycket skulle förändras. Kanhända någon svag darrning i jordskorpan kan kännas och ge obehag i områden där jordbävningar är ovanliga.

Så är det i Sverige, här reagerar - och överreagerar - många vid de ovanliga och små jordbävningar som förekommer. Men i länder där skakningar är vardagsmat är säkert alla levande varelser vana vid detta och reagerar inte.

Något som förutsäger när en jordbävning eller ett vulkanutbrott ska ske finns inte, de kommer alltid överraskande.

Det enda som kan sägas är att möjligheten för ett utbrott ökar med tiden som gått sedan föregående utbrott. Ibland kan man se att dessa kommer med ungefär liknande årsintervall och då ökar sannolikheten för utbrott när denna intervall närmar sig.