Google

Translate blog

lördag 16 april 2011

En bra ledare har humor

Genom att ha detta, eller ge sken av det, blir denne folklig och har lättare för att få anhängare bland flertalet människor.

Vi lite äldre kommer ihåg Tage Erlanders besök hos Hylands Hörna där han berättade en rolig historia som gjorde att han sedan sågs som folklig och blev populär även bland borgerliga väljare.

Om dagens politiker är folkliga låter jag vara osagt. Det ligger för mycket segregationspolitik i dagens Sverige för att skämtsamhet bör förekomma inom politiken. Misstro och frustration speglar i stället många svenskars liv i dag.

Men ledare inom olika organisationer bör ha humor och vara folkliga utan att för den skull bli för bra vänner med sina underlydande, då respekt måste finnas för att inte en organisation ska bli en soppa av åsikter och småpåvar med mobbing och översitteri.

Allt ska göras med måtta, även skämtsamhet och vänskap över de hierarkiska gränserna. För ingen ska tro att hierarkin är borta. Den finns, men är inte så dominant och krass som tidigare.

Dock behövs fortfarande viljestarka ledare som kan få saker att hända och som kan styra. Gruppsamverkan är inte alltid något som fungerar, när så inte sker behövs starkt ledarskap, inte en massa konsulter med flumförställningar som de försöker få gruppen att arbeta utefter.