Google

Translate blog

måndag 18 april 2011

Blir du förlägen?

Troligen inte. Idag är detta ovanligt men för bara några årtionden sen var det relativt vanligt att en människa kände sig bortgjord vilket är en synonym till förlägen.

Den som gjorde något eller blev tilltalad som något som inte var norm för vad som var lämpligt eller som blev uppmärksammad rodnade och kände sig förlägen.

Att uppmärksammas av okända eller få en kommentar av känsligt slag resulterade med rodnad och förlägenhet.

Mycket beroende på att uppfostran hade till mål att en människa skulle veta sin plats i samhället och inte se sig förmer än någon annan.

Beröm var därför något som få önskade då detta var något som gjorde att personen uppmärksammades och av en del sågs som stolt och ofta då sågs ner på som högfärdig.
Man nedvärderade därför alltid det beröm som gavs. Rodnade och förläget sa att det var väl inget alla skulle kunna göra samma sak.

I dag är beröm något som ges i tid och otid den som inget får ser sig som orättvist behandlad. Beröm krävs. När någon gjort något ser denne det som självklart att denne får ett erkännande för detta. Samma sak som beröm. Förlägenhet är ovanligt rodnad likaså.

I dag uppfostras nämligen barn till att ta för sig. Inte att ta hänsyn till andra i första hand. Världen ser annorlunda ut och allt kommer ur individualismens filosofi där varje människa ska ses som en individ som ska skapa sitt eget liv utan sidoblickar på vad det innebär för någon annans liv.

Sammanhållning bland likar har därför nästan försvunnit och ett tecken på detta är den lilla makt en fackförening har i dag. Minskat medlemsantal. Minskade protester mot orättvisor i samhället och nästintill inga demonstrationståg. För att inte tala om demonstrationståget på 1 maj som minskar år för år.