Google

Translate blog

fredag 22 april 2011

Testa om du är mobbad

 Skrattar människor åt dig bakom din rygg?


Ser du hur människor viskar när du kommer i närheten?

Då är du utsedd som syndabock av dina medmänniskor. En ventil som dessa tar ut sina besvikelser på. Någon de njuter av att skratta åt för att minska sin egen ledsnad över sina misslyckanden i livet.

Testa om du är mobbad.

Hur ska du komma ur detta om du nu inte är en clownfigur som njuter av att vara fånig och leva som ett skrattobjekt. Men det är något helt annat än att vara mobbad. Clownen finns på de flesta organisationer.

Enda möjligheten är att kallt inte bry sig, då kan mobbingen upphöra och en ny mobbad kanske får träda fram efterhand som ny personal på en arbetsplats kommer eller den tidigare mobbade försvinner genom nytt arbete eller pension.

Men tecknen ovan är de du ska se efter om du önskar veta om du ses som löjlig.
Att söka nytt arbete kan vara omöjligt om du nu har ett, om inte kan ett arbete vara omöjligt att få. Du har en stämpel.

En osynlig sådan som får människor att mobba dig i det dolda ex på mobbade är personer i fas3 i Jobb och utvecklingsgarantin. De har hamnat här då de mobbats ut från arbetsmarknaden.