Google

Translate blog

tisdag 26 april 2011

Varför är intressen så olika?

Hur uppstår ett intresse
Att de är ärvda genom arv och miljö finns få belägg för. Föräldrars intresse går inte alltid i arv om man med intresse undantar fallenhet för något.

Föräldrar som spelar något instrument gör ofta att även barnet lär sig spela något. Men det är inte ett intresse i detta sammanhang. Det är en fallenhet för att spela, ett arv, som får utlopp i rätt miljö.

Där föräldrar inte spelar och barnet ändå lär sig och blir duktig finns i de flesta fall säkert ändå ett arvsanlag i släkten för detta. Alla kan inte lära sig.

Men andra slag av intressen är ofta slumpartade. Ibland finns säkert anlag för att samla och detta samlande kan då få uttryck av skilda slag av samlande.

Ibland uppstår dock ett anlag slumpmässigt och vidareförs sedan  som möjligt till kommande generationer. Ibland försvinner säkert arvsanlag lika slumpmässigt. Kanske ett bättre uttryck är mutationer av arvsanlag är förklaringen av nya anlag eller försvinnande anlag.

Säkert kan ibland befruktning av två skilda anlag från en man och en kvinna ge upphov till nya, eller försvinnande, anlag genom detta.

Intressen blir därför kommande från arvsanlag, mutation av arvsanlag och att de kan växa i en viss miljö.

Enkelt, men säkert en förklaring som kan ses som troligast, om nu ämnet på ett enkelt vis ska förklaras utifrån tankar runt detta.