Google

Translate blog

fredag 29 april 2011

Jungfru Maria, människans moder

Guds skapelse Adam o Eva innebar att människan skapades till Guds avbild,  fick en egen vilja och kunde göra egna val.  Men då det även fanns och finns en ondska, valde de att inte lyda Gud och gå den goda vägen, istället togs den onda genom att Eva lockades av att äta av kunskapens frukt i Eden.

Detta var syndafallet.

Guds skapelse syndade och drevs ut ur Eden till ett dödligt liv.

Maria blev återskaparen av förbundet mellan Gud och människan. Maria födde obefläckad Gud till världen som Jesus.

Ett nytt förbund uppstod mellan Gud och mänskligheten.

Jesus som sedan dog för människors alla synder; nuvarande, dåvarande och närvarande, blev genom sin uppståndelse beviset på att nåden kommit till människan och att alla kunde få syndernas förlåtelse.

Maria är därmed en viktig gestalt, hon är cirkeln som omsluter skapelsen och Guds närvaro. Gud skapade människan. Människan födde Gud (Jesus).
Maria är härmed allas vår moder likt Gud är allas vår fader.

Vi är skapade av Gud men födda ur Maria är förlåtelsen och omhändertagandet och ett nytt förbund, innefattade förlåtelsen för oss alla.