Google

Translate blog

onsdag 4 maj 2011

Trollen är borta men inte häxorna

Få tror på troll och tomtar i dag. Samma sak gäller älvor och annat oknytt. Även spöktron är låg.

Men konstigt nog finns det en hel del som tror på häxor.

Det finns sammanslutningar och människor som kallar sig häxor.

Varför detta blivit kvar i tron är svårt att ta till sig. Man ska kanske inte förundra sig över häxprocesserna på 1600-talet, vi har ju ännu inte kommit bort från tron att det finns häxor.
Fascinationen visar sig i teveserier, film och böcker, nu senast i boken ”Cirkeln” som verkar bli en exportframgång.

Ännu finns vidskepelsen kvar. Häxtron är bland de sista utposterna i detta.
Nya vidskepelser är att se ufo där ljus visas på himlavalvet. Ufo i betydelsen främmande farkoster från andra världar.