Google

Translate blog

torsdag 5 maj 2011

Allas kamp mot alla

Thomas Hobbes, den engelske filosofen, sade att innan civilisationens gryning levde människan i naturtillståndet, där var och en fick tänka på sig själv för att överleva.

Det fanns inget samhälle och det var en allas kamp mot alla. Den starke överlevde medan den svage gick under.

De var forntidens individualism. När väl samhället byggdes blev det tvunget att skapa regler som måste åtlydas. Det blev klasskillnader mellan styrda och styrande.

Alla visste sin plats och samhället fungerade, förutom när härskare från andra platser (civilisationer) kom för att plundra och krig eller farsoter rådde.

Individualismens allas kamp mot alla var borta.

Men i vår tid återkom detta som inte ska ses som ideal, utan som egosim och känslokyla mot medmänniskan.

Vi ser det inte bara i hur regeringen behandlar sjuka och arbetslösa, utan även i hur intresset ökar för att se människor och djur lida.

Våldet är grövre och våld filmas för att sedan läggas ut på nätet för att dagens människor ska njuta av att se hur djur flås levande och människor våldtas och misshandlas. Man kan se hur människor tar livet av sig i realtid och mördades skymfade kroppar kan beskådas.

Vad det visar är ondska, egoism och oförståelse för andra.