Google

Translate blog

fredag 6 maj 2011

De falska tiggarna med en hallick i bakgrunden

Ligor med tiggare på städernas gator får människor att föraktfullt misstro de verkligt behövande. De ensamma som inte tillhör dessa gäng av resande ligor i tiggeriets tjänst.
Skammens ligor, vilka tigger för att ge en hallick, vilken tar merparten av vad som tiggts ihop.

Skam är att det finns tiggare. Ligor av detta slag skulle stoppas.
Övriga personer ska inte behöva tigga för sitt uppehälle. De ska beredas plats på härbärgen och där få mat och uppehälle (socialbidrag) tills de kan klara av att sköta sin ekonomi och komma ifrån sitt eventuella missbruk.

Krav ska ställas, men vård ska påtvingas där denne ej förstår sitt eget bästa och samhället ska garantera omvårdnad om alla, med eller mot dennes egen vilja.

När missbrukaren kommit ur sitt beroende är denne säkert tacksam för hjälpen denne kanske först vägrat. Det ska finnas mål. Mål att alla ska slippa tiggeri och förödmjukelse.
Kostnaden för samhället är liten i förhållande till skammen av att låta sina medborgare fara illa och ses ned på. Vi behöver inte, och ska inte ha, tiggare, hemlösa eller missbrukare.

Ligorna av tiggare ska stoppas, den enda effekt de ger är skam och misstänksamhet mot alla som inte har möjlighet att leva ett samhällsliv.