Google

Translate blog

lördag 7 maj 2011

Föräldralösa barn är också människor.

Ja, det är ganska självklart.

Men varför finns då barn som lämnas vind för våg i vissa länder?

Kanske även här i Sverige, på fosterhem av samma slag som alltid funnits, där barn utnyttjas istället för ges en trygg barndom så de kan leva ett normalt liv som vuxna.
Varför finns vuxna som utnyttjar barn som arbetskraft eller än värre som objekt?
Svaret är troligen att människan är ond och egoistisk.

Därför måste lagar och normer finnas i ett samhälle. Därutöver solidaritet.     När denna bryts ner eller ses som fel, då kommer allt fler människor att låta sin ondska florera. Egoism och självförverkligande av lustar och njutning får fritt utlopp.

I dag är vi där med individualismens onda skugga vilande över västerlandet.

Mer behöver inte sägas, vi ser dagligen hårdheten och misskunden i samhället.

Både från statens behandling av de svaga, och gemene mans och kvinnas egosim genom att stötta en politik där enbart de som redan har ett arbete får skatteavdrag, för att än mer skilja ut sig ekonomiskt från de sjuka och arbetslösa.

Skammens Sverige har uppstått med individualismens spöke som florerar i ondskans tjänst.