Google

Translate blog

söndag 8 maj 2011

Direkt demokrati, då får alla ta ansvar.

Inte är det dumt, men det fodrar även kunskap hos befolkningen, då annars värderingar utan tanke på följder skulle råda.

Direkt demokrati skulle kunna genomföras i dag då alla har datorer och de som ännu ej har skulle kunna ringa in sina svar på samma vis som vid omröstningar i ex frågesporter i teve.

Direkt demokrati innebär helt enkelt folkomröstningar.

Vad som fodras är att röstberättigade förstår vad de röstar mot och för. Så det inte blir för och emot fördomar.

Ex om merparten tror att sjuka är ickesjuka och arbetslösa är arbetsslöa, då blir folkomröstningarna fördomsröstningar och resultat ungefär som i dagens samhälle, där dessa grupper behandlas som fä.

Bestraffning istället för hjälp. I form av mindre eller ingen möjlighet att leva ekonomiskt bra, utan stället som fattighjon i vår tid.

Men direkt demokrati kanske måste bli av samma slag som i det gamla Grekland. Att vissa fick rösträtt, andra inte.

De utan bildning eller utan förståelse för något eller någon än sig själv skulle uteslutas. Isåfall skulle kanske de flesta uteslutas, då vi lever i den sämsta av ideologier, individualismens tid.